Best things about autumn according to taylorswift


mie-chum:

methhomework:

grofjardanhazy:

Evolution of the Desk (1980-2014)

gif: grofjardanhazy, original video via Best Reviews

WOW i didnt know computers could replace a printer,glue,scissors,tape,and a stapler

đúng là thời đại công nghệ, thay đổi quá rõ rệt:)


mie-chum:

annepooh:

hình bé gấu làm bằng gì vậy ta?

Lines Bear….


itsmiisworld:

"Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau."


itsmiisworld:

Cô nửa muốn lao vào lòng anh ấy, nửa lại sợ bị tổn thương nên cô cứ dặm chân tại chỗ, loay hoay với trái tim vỡ nát trên tay.


awesomeetsy:

(via Today will be awesome Surprise reveal hand painted by weegallery)lovequotesrus:

Everything you love is herenhatkycuaca:

remmus-ssendas:

Thấy cưng ghê :))

Yêu tóa :x

Cred ♥